Vård, skola, omsorg

KASAM- en känsla av sammanhang!

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

 

Minnas det som varit. Lära nytt. Delta i arbete eller vila. Möjligheterna är många. Vi har möjligheterna - ni önskemålen!

Bild ovan: Morfar Sven 89 år hälsar på djuren på gården. Här håller han vant i en kaninunge. "Sånahär har jag haft många", säger han och fortsätter berätta om sina barndomsminnen. Djuren gör det lätt att hitta något att prata om.

 

Vård/ Äldreomsorg

 

Mycket forskning finns som pekar på flera positiva resultat då människor får vistas med djur eller i natur.

 

Några exempel är att man kan förhindra eller försena demenssjukdom. Blodtrycket sjunker liksom stresshormoner som Kortisol. "Må bra hormonet" Oxytocin ökar. Personer med ångest och oro blir lugnare om de får klappa ett djur. Aptiten hos de gamla ökar om de har djur på boendet.

Djur kan också väcka positiva minnen, det blir något att prata om, se fram emot att träffa och något att tänka tillbaka på och dela med andra.

 

Vidare är djuren inte dömande, de är ärliga, de är tysta, de lyssnar, de bryr sig inte om ifall du är tyst, ledsen, säger fel eller mår dåligt. De finns där när du behöver dem. De visar uppskattning och de kan ge den viktiga närheten vi alla behöver men inte är alla förunnat. Har man svårt att tåla närhet från andra människor klarar man ofta djurens närhet.

 

Även vackra vyer, platser eller tavlor ger oss välmående och gör att vi tillfrisknar fortare och mår bättre.

 

Vi hoppas kunna ta emot grupper av äldre, från omsorgen och eller olika boenden för olika personer.

Är ni intresserade från något boende eller annan instans så hör gärna av er!

 

Vi kan också tänka oss att åka ut till boenden med vissa av djuren.

 

Pris enl överenskommelse.

 

 

Bild ovan: Två energiska 6- åringar matar korna. De har själva tänkt ut och kommit fram till hur detta ska gå till och samarbetet är på en hög nivå där de fortsätter tänka ut hur detta ska göras på bästa sätt. Efteråt är de mycket nöjda med sitt arbete- korna också!

Skola och pedagogik

 

Alla ämnen kan med lite fantasi utövas på en gård.

Lägg därtill övningar i samarbete och all motion man får på köpet!

 

Läsa för en hund är kanske det som är mest i ropet just nu. Att läsa högt för en hund och ju bättre du läser desto mer avspänd blir hunden. Detta har hjälpt många barn i ffa USA och GB men nu har läshundana även kommit till Sverige och visar redan gott resultat.

 

Några gårdar tar också emot barn som har svårt att vara stilla och koncentrera sig alla dagar i veckan, då har gårdens sysslor en dag i veckan kunnat hjälpa dem att klara resten av veckan i skolan.

 

Att komma en dag till en gård med en skolklass för att väga upp rätt mängd foder, fundera över vad gödsel kan användas till, se hur grödor växer och ta reda på vad de ska bli, kanske mala mjöl, ta upp potatis, plocka ägg eller mjölka en ko och fundera på var maten egentligen kommer ifrån samtidigt som man får använda sina mattekunskaper, NO, svenska, biologikunskaper mm. Man får lite gymnastik på köpet och övas i samarbete då man får lösa olika uppgifter under dagen.

 

Detta praktiseras på flera gårdar och är mycket uppskattat. En del får komma om våren och så ett frö, åka tillbaka lite senare och se det växa för att slutligen komma och sköda sin gröda. Detta har inspriation från Inn på tunet i Norge.

 

Vi gör inte detta ännu men kanske i framtiden om intresse finns.

 

Besök av skolklasser på gården i övrigt hänvisas till Bäckens gård i Bäckefors. De kommer också ut till skolklasser för att prata om "matens väg till bordet".

 

www.backensgard.eu

 

Bild ovan: Bob efter getter är en annorlunda vinteraktivitet. Tyvärr lever nu bara en av dem och kan inte dra ensam.

 

 

 

Omsorg

 

Grupper eller enskilda med ledare välkomna!

 

Vi tar gärna emot enskilda eller grupper med egna ledare som kanske behöver ett ställe att åka till på helger, lov eller efter skolan. Kanske vill ni komma för att hjälpa till med gårdens djur, eller rida, leka med en hund, cykla, paddla, ro, fiska, grilla, bada, åka pulka, skidor eller bob?

Vi har inga övernattningsmöjligheter men det finns möjlighet att byta om och förvara medhavd matsäck.

 

Pris enl överenskommelse.

 

Copyright © All Rights Reserved