GRÖN ARENA

Dalslands första godkända Grön Arena gård!

"Grön Rehab Dalsland AB- meningsfull sysselsättning i lantlig miljö"

 

 

 

Vi deltar i Jenny Höglunds forskning vid Karlstads universitet som en av 12 Grön Arena gårdar i hela Sverige! (Närmare presentation under rubrik: "Media")

Grön Arena - för nya perspektiv

OBS! TEXTEN ÄR EN ORDAGRANN AVSKRIFT UR HUSHÄLLNINGS- SÄLLSKAPETS INFORMATIONS FOLDER OM GRÖN ARENA.

Grön Arena - naturlig livskraft

Lantbrukare och gårdsbrukare inom Grön Arena erbjuder olika tjänster inom social omsorg, skola och hälsa/rekreation, där kontakt med natur och djur, kan förändra livet för många.

 

Målet är att erbjuda ett nytt landsbygdskoncept som ett intressant komplement till verksamheter inom kommuner, näringsliv och organisationer,

 

Ett naturligt sätt att må bra

Naturen har alltid varit en källa till ny kraft och näring för människor. Vi lever i den och med den. På en Grön Arena gård ges spännande och givande möjligheter till ny kunskap, stimulans och rekreation.

 

Social omsorg

En roligt och meningsfull sysselsättning eller arbetsträning i daglig verksamhet på lantgård, i kontakt med djur och natur, kan vara det lilla extra som behövs för att må bättre, känna mening och livskvalité.

Målgruppen är barn och ungdom, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens, flyktingar samt missbrukare.

 

En skola för livet

För skolor och- fritidsverksamhet kan Grön Arena innebära nya sätt att undervisa och skapa spännande pedagogiska möjligheter.

 

Hälsa och rekreation

Forskning visar idag att vistelser och aktiviteter i naturområden, trädgårdar och kontakt med djur har goda effekter på stressrelaterad ohälsa och kan också verka i förebyggande syfte.

Vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program, kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag.

 

Vi inom Grön Arena arbetar för att skapa nya möjligheter för människor att må bra och få nya perspektiv, allt efter behov och intresse. Ett samarbete som både frtämjar människor, natur och våra gårdars utveckling.

 

Gårdar som är medlemmar i Grön Arena får stöd i form av rådgivning, kompetensutveckling och möjlighet att delta i nätverksträffar, seminarier och studieresor, i syfte att utveckla sin idé och verksamhet på landsbygden.

 

För mer information om Grön Arena, och regionala kontaktpersoner, läs mer på www.hushallningssallskapet.se/gronarena

 

Grön Arena drivs av Hushållningssällskapen i Sverige.

 

Bildtexter:

"Naturliga rum i miljöer som ger inspiration, livskraft och stimulerar utveckling" bild ett och två.

"Djur har en tyst förmåga att kommunicera och kontakten med dem känns läkande och vilsam. Att skötaem och umgås med gårdens djur ger vila och trygghet utan motkrav" bild 3-7.

"Att vistas på landsbygden, på gårdar, i skog och mark ger glädje och livskraft" bild 8-9.

Hushållningssällskapet sökte 2012 efter ca 100 gårdar i hela Sverige för att driva ett nationellt projekt vid namn Grön Arena.

Intresset varierade över landet och visade sig enormt stort i Västra Götaland. Efter några informationsträffar och intresseanmälningar visade det sig att vi blev så många i Västra Götaland att man delade upp oss i tvpå grupper, in tillhörande HS i Vänersborg och en i HS Skara. Grundkursen som startade 2013 genomfördes dock tillsammans och vi har varit en stor och brokig skara människor med många idéer och ett enormt intresse för att få andra människor att må bra tillsammans med våra djur eller i våra skogar, växthus eller marker.Dethär är ingen affärsidé som vi kan tjäna stora summor på, detta är främst en dröm för flera av oss och ett komplemment till vad vi ansett saknas inom flera områden eller kan utvecklas mer och nå fler. För att få kalla sig en "Grön Arena gård" måste man bli granskad och godkänd. Man måste inte låta göra detta MEN då får man heller inte använda sig av namnet utan driva gården utan att använda varumärket som "kvalitetsstämpel". Verksamheten kan självfallet vara alldeles utomordentligt bra på alla vis ändå men det är upp till företagaren då att visa på den utbildning, säkerhet, verksamhet, ideologi mm man har medan en godkänd gård måste lyda under flera kriterier som köparen av tjänsten lätt kan få del av.

 

Utbildningen har givits i en grund- och en fördjupningsdel. Grunddelen har varit för oss som inte tidigare gått LRFs utbildning inom liknande område. Vi har då träffats två dagar vid tre tillfällen och fått goda kunskaper om många olika områden inom företagande i lantlig miljö med människor i verksamheten. Vi har pratat mycket om etik, bemötande, människovärden och tystnadsplikt mm som är mkt viktiga grundpelare i de verksamheter vi tänker driva.

I vår region är utbildningen klar och gårdarna kan ansäka om godkännande.

Det är ett högt tryck på platserna i kommande kursomgång, 100- talet på kö bara i vår region, Västra Götaland!

Det roliga med Grön Arena är att det är så många (alla?) har något att vinna på verksamheten! Fler människor får chansen att komma ut i natur, landsbygd och bland djur och kan få möjlighet till ett bättre mående. Som bonus får gårdarna en möjlighet till att kunna ha kvar sina djur, odlingar eller vad de har, landsbygden hålls levande och kan locka nya grupper!

 

Detta är inget nytt men ändå i sin linda. Värmland är en förgångare i Sverige och har ffa Norges "Inn på tunet" som förbild. Finland, Nederländerna och Spanien är andra länder som länge använt gårdar för aktivitet, rehabilitering mm. Att använda djur i vården är nog USA ett av de främsta med. Där har man ju även använt hästar mkt länge inom kriminalvården.

Sverige är på frammarch på alla fronter gällande människors välbefinnande i naturen och med djurens hjälp!

OBS! Man kommer i kontakt med flera olika benämningar på verksamheter som kan verka lika.

* Grön Arena är för alla som har odling eller djur i lantlig miljö, inget krav på kompetens inom vård, omsorg eller annat finns. MEN man ska ha gått en kurs via Hushållningssällskapet som är förlagd över ett års tid. Efter avslutat kurs blir både gården och dess innehavare granskade angående lämplighet och säkerhet. Många kriterier ska uppfyllas för att kunden ska känna sig trygg och förknippa Grön Arena som ett säkert varumärke!

* Grön Rehab innebär rehabilitering och utförs endast av personer som har utbildning inom sjukgymnastik, sjukvård och psykologi/ psykiatri.

* Grön omsorg utförs av personer med erfarenhet av personer med utvecklingsstörning.

 

Det finns kanske fler men dessa var några exempel för att man ska förstå vad man ska vänta sig av de olika. Grön Arena kan vända sig till alla MEN utför ingen rehabilitering i den bemärkelse som Grön Rehab gör. Varje gård har sin unika kompetens och kan därför erbjuda olika former av aktiviteter, varför det inte går att säga att Grön Arena handlar om omsorg, rehab, missbruksvård eller skola. Varje gård väljer vad den kan erbjuda och åt vem för bästa resultat. Man försöker enas om ett nationellt namn för dessa gröna näringar men inget har ännu klubbats fram.