LANTRASER

VAD ÄR EN LANTRAS?

Lantras enligt National Encyklopedin:

lantras, lokal population av ett husdjursslag där befruktning huvudsakligen sker genom naturlig betäckning, även om individurvalet styrs av människan. Rasen ska ha funnits tillräckligt länge i området för att djuren ska ha hunnit anpassas till miljön. I denna miljö ingår påverkan av många faktorer, bl.a. klimat, jordmån och växtlighet, landskapsstruktur, sjukdomsfrekvens, skötsel- och fodervanor samt djurhållarnas produktionsinriktning. Även om en enskild individ som befruktats via insemination inte är genetiskt annorlunda än den som uppkommer vid naturlig parning medför ofta systematisk insemination en så snedvriden könsfördelning att populationen upphör att vara lantras.

 

 

 

 

Nedan: Två ankmammor som delat på vårdnaden om en kull ungar (totalt 38 st). Samtliga från vår uppfödning.

Två av våra Svenska myskankor som delade på ansvaret för 38 ungar ur 2014 års första kull.

Varje djurtyp har sin egen förening. Föreningen Allmogekon representerar Väneko, Ringamåla och Bohuskulla. Föreningen Gotlandskaninen represtenterar Gotlandskaninen och Mellerudskaninen. Svenska Lanthönsklubben representerar samtliga höns, ankor och gäss som är av lantras. Linderödsgrisen, allmogefåren, Nordsvenska hästen och Gotlandsrusset, allmoge getterna har sin förening osv. Läs under respektive förening om det djurslag Du är intresserad av för mer utförlig information än den Du finner här på sidan.

Vår logga tecknad av Elin Andersson, Bäckefors

 

Allmogekon

  • Här kan Du läsa om våra svenska allmogeraser:
  • Väneko
  • Bohuskulla
  • Ringamåla

 

Vi har Vänekor. Det är den det finns flest av i nuläget. bohuskullan är den det finns minst antal djur av. Det är den enda av våra allmogekor som är naturligt hornlös vilket många finner praktiskt ur säkerhetssynpunkt.

 

Några av våra svenska myskankor

 

 

Höns och ankor

Vad är en genbank?

I den mån man sprider eller medvetet förändrar en lantras måste alltid en så långt som möjligt oförändrad baspopulation behållas. Ofta benämns en sådan baspopulation som rasens genbank.

Rasen kan symboliseras med ett ägg, där gulan är genbanken. I vitan kan andra delar av rasen utvecklas åt olika håll, och utanför skalet fritt korsas med andra raser, utan att detta äventyrar bevarandet, eftersom gulan finns kvar.

Genetiskt material kan gå från gulan och ut, men inte åt andra hållet. Tillät man inkorsning och radikalt förändrade avelsmål inom genbanken skulle det snart bli pannkaka av alltihop.

 

Varför finns det genbanker?

För att i möjligaste mån kunna garantera en rasrenhet. Eftersom en lantras måste bevaras med variation i färg och utseende går det inte att enbart titta på ett djurs utseende och därmed avgöra rastillhörighet. Härstamningen måste också vara dokumenterad vilket den är inom genbanken. Skulle rasen standardiseras till utseendet bevarades den inte eftersom den alltid har varierat.

 

Genbanksidén (Artikel ur Hanegället år 2000)

På bilden en av våra första avelshonor, ej längre i livet:

Jordbrons Amarone.

Lantraskaninerna: Gotlandskanin och Mellerudskanin

 

Vi har endast Mellerudskaniner, inga Gotlands-kaniner.

 

 

Copyright © All Rights Reserved