Mellerudskanin

VAD ÄR EN LANTRAS?

Lantras enligt National Encyklopedin:

lantras, lokal population av ett husdjursslag där befruktning huvudsakligen sker genom naturlig betäckning, även om individurvalet styrs av människan. Rasen ska ha funnits tillräckligt länge i området för att djuren ska ha hunnit anpassas till miljön. I denna miljö ingår påverkan av många faktorer, bl.a. klimat, jordmån och växtlighet, landskapsstruktur, sjukdomsfrekvens, skötsel- och fodervanor samt djurhållarnas produktionsinriktning. Även om en enskild individ som befruktats via insemination inte är genetiskt annorlunda än den som uppkommer vid naturlig parning medför ofta systematisk insemination en så snedvriden könsfördelning att populationen upphör att vara lantras.

 

Flyhyltans Aska med ungar 2013.

 

¬ Mellerudskaninen

 

Mellerudskaninen är en lugn och social kanin av medelstorlek. Rasen har tidigare fungerat som husbehovsdjur. Djurantalet ligger idag omkring 110 djur i vinterstall vilket betyder att mellerudskaninen är starkt hotad som ras. Alla som är intresserade av att vara med och bevara denna lantras för eftervärden är varmt välkomna!

Djuren från ursprungsbesättningen har normal, kort päls och vanligtvis stående öron. Kaninerna liknar mycket gotlandskaninen i kroppsbyggnaden. Djuren hölls för köttet men en del djur såldes även som sällskapsdjur. Till temperamentet är de något lugnare än gotlandskaninen, men fortfarande nyfiken och social. Tidigare har fler färger funnits men nu finns endast svartvita djur med holländskt teckning och albino. Vikten för vuxna djur ligger mellan 3 och 3,5 kg och kullstorleken varierar mellan 2-9 födda ungar per kull med ett kullmedel strax över 4.

I oktober 2001 gjordes ett första besök hos ”Edith i Sjöskogen” sedan föreningen Gotlandskaninen blivit uppmärksammad på att den dövstumma äldre damen höll en intressant grupp kaniner av äldre härstamning. Djuren har sedan 1937 funnits i Mellerud då Ediths familj flyttade dit från Stora Grimön i Vänern. Den enda kända inkorsningen av djur utifrån är från 1968. Då togs två svart-vit brokiga djur, en hona och en hane, in i besättningen. Djurantalet i har tidigare legat kring 15-20 men minskade under de sista åren drastiskt. De sista djuren köptes ut från ursprungsbesättningen under 2007.

Kaninerna har, trots stark inavel, inte visat några tydliga inavelsrelaterade symptom som nedsatt fertilitet, missbildningar, dåligt temperament eller dålig tillväxt. Det är självklart viktigt att så snabbt som möjligt kraftigt öka djurantalet och antalet besättningar som håller djur. Flera små besättningar är ur flera synpunkter bättre än få stora, bl a smittskyddstekniskt och vid rovdjursangrepp. Med så få djur är det angeläget att samtliga friska och sunda djur lämnar avkomma efter sig och att varje djur lämnar ungefär lika många avkommor efter sig. Samarbetet mellan genbanksbesättningarna är mycket viktigt vid nyrekrytering av avelsdjur och för att sätta ihop nya avelspar. Vid årsskiftet 2011-2012 fanns 112 vuxna djur fördelat på 33 besättningar.

I slutet av oktober 2011 godkände Jordbruksverket Föreningen Gotlandskaninens avelsplan för mellerudskanin och därmed är nu mellerudskaninen officiellt en svensk lantras.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Mellerudskaninen! Det finns ett stort behov av fler intresserade djurhållare och uppfödare. Genbanksansvarig Ylva Mårtensson mellerudskanin@gotlandskaninen.se

 

Genbanksansvarig Ylva Mårtensson

mellerudskanin@gotlandskaninen.se

 

 

 

 

 

 

 

Mellerudskaninen

Bild ovan: Runmästarens Sonat

Våra Mellerudskaniner

Bild ovan Kull "N" ur vår uppfödning.

Vi är genbank för Mellerudskanin sedan 2011 och vi köpte de första 2010. Här finns för närvarnade 4 avels hanar och 3 avelshonor i varierande åldrar samt ungar ur 2 kullar födda 2016.

 

Unghanar till salu ur kull Q. Leveransklara, svart/vita. Mer information kommer men är du intresserad finner du kontaktuppgifterna på startsidan.

 

Våra avelsdjur: Honor 3 st. Hanar 4 st. På tillväxt 3 honor och 3 hanar.

 

Ingelstads Malva M23-1011. Hon var lugn och trygg och lämnade fina ungar efter sig. Dog 2016

 

Runmästarens Sonat M425-1043. En lugn, trygg och riktigt trevlig kanin!

Jordbrons Falcon M716-1121. Mycket trevlig kanin!

 

Edit Johansson ”Edit i Sjöskogen” 1918-2010 Ur ”Fyra livsöden från 1900- talets dövsverige av Lennart Tjärnström

 

”I en liten rödmålad stuga med vita kanter mitt i skogen, ett par kilometer utanför Mellerud i Dalsland, bodde Edit Johansson. Hon föddes döv 1918. Två år gick hon i dövskolan i Vänersborg. Sedan tog hennes mamma hem henne och placerade henne i en skola för hörande barn. Där gick hon bara några månader – sedan slutade hon gå i skolan, stannade hemma, och i hemmet i skogen stannade hon sedan hela sitt liv”... Så inleder Lennart Tjärnström kapitlet om Edit, vidare skriver han i denna mycket gripande läsning om Edits liv:…”Edit hade fått kämpa hårt hela livet. Hon hade det fattigt, hade bara gått i skola ett par år, slitit ihop till mat och fått gå i andras avlagda kläder. Hon fick också gåvor för att hon var omtyckt. Det var också väldigt många som varit snälla mot henne under åren, de tyckte om henne. Edit var positiv till sin läggning. Kommunala och sociala myndigheter visste hur hon levde, och tyckte tydligen att det var tillräckligt att ge henne några hundralappar då och då till nödtorftig reparation av stugan”… ”Edit ville inte ha socialhjälp när hon var yngre men hon ville gärna ha arbete, gärna städarbete. Något fast arbete fick inte Edit fast hon ansågs duktig”… ”Ett litet tillskott till inkomsten fick hon genom att föda upp kaniner”… ”Jag hade tidigare ett 20- tal katter, och i burar på gården hade jag i olika perioder mellan 15- 20 kaniner. Nu har jag bara sex katter, sade hon då”… Edit hade Mellerudskaniner, svenska lantraskaniner, ända sedan 1937 då hon flyttade till stugan. För henne hade kaninerna alltid varit en självklar del i hushållet eftersom de dels bidrog med smakligt kött och dels gav henne en extra slant vid försäljning. I början av 2000- talet minskade Edit successivt kaninuppfödningen. Den sista tiden hade hon bara katterna och de vilda djuren kvar att mata”… Mycket mer finns att läsa om Edit och jag rekommenderar varmt denna bok! Den går att beställa via författaren Lennart Tjärnström som man lätt hittar via ”nätet”.

 

Att Edit var en välkänd profil i Mellerud och omtyckt och respekterad av många har vi fått till oss många gånger. Vi åker varje år ut och visar våra lantraser i de olika Dalslandskommunerna på olika arrangemang. Då träffar vi varje gång på någon som vill titta på ”Edits kaniner” och alla vill dela med sig av sin historia om Edit. Vi tycker det är spännande att få höra om henne och hennes djur. Priserna på kaninerna har legat på 10- 20 kronor. Färgerna beskrivs främst ha varit svart/ vita med den såkallade scheck- teckningen dvs vit med svarta fält och prickar. Albino dvs helt vita med röda ögon har också varit en vanlig färg. De kaniner jag har med mej är svart/ vita men med den sk Holländar- teckningen dvs större fält av svart och vitt, ofta vit fram och svart bak men utan prickar, det är den i dag vanligaste färgen på Mellerudskaninerna men känns alltså inte igen av de som detta Edits kaniner. De förväntar sig scheckarna. Kanske de dyker upp en dag efter år av trägen avel bland de genbanker som idag finns spridda över hela Sverige?! Man beskriver Edit med stor värme, respekt och vördnad över hennes slitsamma liv. Hon beskrivs vidare som en glad och positiv person. Djuren var hennes närmsta grannar och vänner men hon hade trots sina svårigheter med kommunikationen flera vänner, både hörselskadade och hörande. Hon kunde ju inte tala med ord och hade ett torftigt teckenspråk men använde sig av mimik, gester, tecken och skrift för att göra sig förstådd.

 

Kaninerna hade väckt *Daniel Jensens intresse då de var en så isolerad population och hade så varit sedan 30- talet men ytterst begränsad inkorsning utifrån. Han tog kontakt med Föreningen gotlandskaninen och de blev också intresserade och man hämtade de sista av Edits kaniner och placerade ut hos olika genbanker i landet. Flera fick avlivas direkt pga dåligt hälsotillstånd. Den sista levde till årsskiftet 2013- 2014 och nu finns bara ättlingarna kvar men inte i tillräckligt antal så fler genbanker behövs! Hör av dej till Föreningen Gotlandskaninen vid intresse, Ylva Mårtensson är genbanksansvarig och förmedlar kontakt mellan köpare och säljare: mellerudskanin@gotlandskaninen.se

 

* Daniel Jensen är en lantbrukare med många intressen och stor kunskap om avel, odling mm. Har en äppelodling och driver Rostads musteri, odlar gamla sädesslag, är fårbonde, medlem i Hushållningssällskapet och aktiv politiker i KD.

 

 

 

OBS! detta är INTE en Mellerudskanin! Det är en stor blandras som folk ofta tror komma från Edit. Denna färg ska ha varit vanlig hos hennes kaniner liksom albino.

Copyright © All Rights Reserved