TILL SALU

VAD ÄR EN LANTRAS?

Lantras enligt National Encyklopedin:

lantras, lokal population av ett husdjursslag där befruktning huvudsakligen sker genom naturlig betäckning, även om individurvalet styrs av människan. Rasen ska ha funnits tillräckligt länge i området för att djuren ska ha hunnit anpassas till miljön. I denna miljö ingår påverkan av många faktorer, bl.a. klimat, jordmån och växtlighet, landskapsstruktur, sjukdomsfrekvens, skötsel- och fodervanor samt djurhållarnas produktionsinriktning. Även om en enskild individ som befruktats via insemination inte är genetiskt annorlunda än den som uppkommer vid naturlig parning medför ofta systematisk insemination en så snedvriden könsfördelning att populationen upphör att vara lantras.

 

Svensk myskanka på simtur. En hona pch en hane båda födda och kvar hos oss.

3 av 5 ungar i kull "N" 2014.

 

Mellerudskaniner

Ungar födda 2016:

Kull Q: 2 hanar och 2 honor.

Kan ev sälja hanarna.

 

Kull R: 2 honor och en hane.

Ingen tillsalu.

Ungar födda 2015:

 

Kull P: 4 st hanar.

2 svart/vita

2 albino

 

Födda maj -15

 

Efter: Teåkers Lubinus

Undan:Teåkers N

 

Säljes med Genbanksintyg.

 

300 kr/ st.

 

 

 

Årets första kull av Myskankor 2014. De båda mammorna hjälptes åt med dessa 38 ungar.

Myskankor

Födda 2016:

 

Varierande åldrar och färger. Samtliga naturruvade. Finns både hanar och honor. Pris varierar med åldern.

 

Enstaka vuxna djur till salu.

Teåkers Edith ca 1 vecka gammal 2013.

Vänekor: inget till salu

 

Orusthöns- inget till salu i år.

 

Myskanka: Enstaka djur till salu.

 

Mellerudskanin:

Enstaka handjur till salu.

Copyright © All Rights Reserved