På gång!

Hunddagis - ett Socialt arbetsintegrerat företag. På sikt...

Var ska vi vara när matte och husse jobbar??

Vi kommer att börja med Hundpassning för att se om det finns ett behov av det i vårt område. Hundpassning innebär att man får passa 4 hundar mot betalning och utan utbildning.

 

Hunddagis får bara bedrivas av personer med utbildning till Hunddagisföreståndare och har lokaler godkända av Jordbruksverket.Finns behov av passning för fler än 4 hundar kommer vi att gå den av Jordbruksverket avsedda utbildningen till Hunddagisföreståndare.

 

Visar det sig att det fungerar att utöka verksamheten så kommer vi att starta ett Socialt arbetsintegrerat företag för att hjälpa in personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden men kan arbeta några timmar och så klart älskar hundar!

I ett Socialt företag gör alla 100% av SIN kapacitet och man kan arbeta från 2 timmar i veckan till heltid.

Det är en Ekonomisk förening och allt ev överskott går tillbaka till medlemmarna.

 

För mer info se www.coompanion.se

Arbetsintegrerat socialt företag

Vi är 4 st som fått förmånen att få gå en kurs genom Samordningsförbundet Vänersborg/ Melleruds. Här får vi en gedigen utbildning i att starta och driva ett Arbetsintegrerat socialt företag.

Vi hoppas på sikt kunna starta ett Hunddagis och på så vis hjälpa fler in på arbetsmarkanden samtidigt som vi underlättar för hundägare i Dalslands- kommunerna - den dubbla affärsidén som alla Sociala företag står för!

Kurs:

Djur och natur = hälsa!

Det har funnits en efterfrågan på en kurs med innehåll kring djur och natur.

Jag har nu satt ihop en kurs på 8 tillfällen á 3 timmar.

Innehåll:

Grundläggande djurkunskap

Grundläggande Naturkunskap

Stresshantering, mindfullness, yoga, "skogsbad".

Viss variation under året och med deltagarnas intressen och förkunskap.

 

Vänder sig i 1a hand till dem som inte står till Arbetsmarknadens förfogande, klarar att komma 3 tim/ vecka och kan delta i en grupp på 4-8 personer.

Fokus på "Learning by doing", inga förkunskaper krävs men ett intresse för att vistas bland djur och utomhus.

 

Ring eller maila för prisuppift.

Copyright © All Rights Reserved