Minigrisarna

 

Tänk på att även minigrisar ska vara märkta enligt Jordbruksverket!

 

 

 

 

 

Bild nedan: Adam och Eva mumsar äpplen i trädgården. (De har bara bott ett par veckor hos oss när bilden togs och var då alldeles för feta!)

Ovan: Öronmärkning, Adam.

 

Märkning av grisar

Grisarna ska märkas senast innan de lämnar den produktionsplats där de är födda. Grisarna ska

märkas med en öronbricka eller tatuering som Jordbruksverket godkänt.

• Öronbrickorna ska vara präglade med landsbeteckningen SE och födelseanläggningens produktionsplatsnummer.

Indvidnummer är däremot frivilligt.

• Tatueringen ska innehålla landsbeteckningen SE och födelseanläggningens produktionsplats -

nummer. Den ska sitta på bogen eller på halsen och vara läsbar under djurets hela livstid.

Öronbrickorna ska sitta säkert under hela djurets livstid. De får inte tas bort, ändras eller göras

oläsliga. Om en gris tappar en öronbricka måste den snarast märkas om med en ersättningsbricka,

vilken ska ha samma uppgifter som den förlorade öronbrickan. Djurhållaren själv eller någon som

denne anlitat ska märka grisarna. Märkningen ska utföras så att den inte förorsakar grisen lidande.

När djur exporteras från Sverige bör djurhållaren kontakta behörig myndighet i mottagarlandet

för att säkerställa vilken typ av märkning som krävs. När djur förs in i Sverige från ett annat

medlemsland inom EU ska dessa djur behålla sin ursprungsmärkning. Grisar som importeras från

länder utanför EU ska i vissa fall märkas med svenska importbrickor. Kontakta Jordbruksverket

i dessa fall för närmare instruktioner.

Snabbast och enklast beställer du märkningsutrustning via Jordbruksverkets e-tjänst – Beställning av

märkningsutrustning. För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Du ska också vara

registrerad som djurhållare på produktionsplatsen. E-tjänsten ingår i Jordbruksverkets tjänst – Mina

sidor – där du på ett enkelt sätt får en överblick över din gårds stödrätter, djurinnehav och

arealer. Du kan också använda blanketten ”Beställning av märkningsutrustning – grisar” (JSB3.4). Om

du beställer via e-tjänsten betalar du en lägre administrativ avgift jämfört med om du använder blankett.

Rapportering av förflyttningar av grisar

Alla förflyttningar av grisar ska rapporteras till Jordbruksverkets grisregister. Om du flyttar djuren

mellan två produktionsplatser där du själv är registrerad djurhållare och dessa ligger inom samma

eller angränsande kommun behöver du dock inte rapportera till registret. Det är djurhållaren på

den produktionsplats som tar emot grisarna som ansvarar för rapporteringen till grisregistret.

Förflyttningen ska rapporteras senast sju dagar efter det att grisarna anlänt till produktionsplatsen.

När grisarna flyttas ska de alltid vara märkta och journalförda enligt gällande regler. Att rapportera

till registret är avgiftsfritt.

Vid rapporteringen till grisregistret ska följande anges:

1. från vilken produktionsplats grisarna flyttas

2. vilken produktionsplats som tagit emot dem

3. datum för transportens avfärd och ankomst

4. hur många grisar som flyttas.

Vid export och import ska ytterligare uppgifter rapporteras bl.a. numret på hälsointyget. Vid export

är det djurhållaren på den sista produktionsplatsen i Sverige som ska rapportera förflyttningen till

registret.

RAPPORTERING VIA INTERNET

Genom Jordbruksverkets e-tjänst kan alla förflyttningar rapporteras direkt till förflyttningsregistret.

E-tjänsten är ett säkert sätt att rapportera, t.ex. ser du felanmärkningar om uppgifterna inte är

korrekta. För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. E-tjänsten ingår i

Jordbruksverkets tjänst – Mina sidor.

RAPPORTERING VIA DATAFIL

Rapportering av förflyttning, införsel eller utförsel görs genom att en fil skickas in till Jordbruks -

verket. För ytterligare information se www.jordbruksverket.se eller kontakta Jordbruksverket via

e-post till: grisforflyttning@jordbruksverket.se

 

 

 

 

Ovan: Adam och Eva sover middag i ett tjockt lager halm.

 

Att tänka på:

* de ska inte vara ensamma

* de älskar att böka

* ge dem inte för mycket mat!

* ge dem förutsättningar till motion och sysselsättning!

* en sugga/ hona kan vara lite grining när hon brunstar

* kastrera gärna om du ska ha dem som sällskap

* de blir ca 6 år gamla

* de kan behöva smörjas om de blir torra i huden

* de får lätt problem med sina ögon (oftast pga fetma)

* galtarna få stora hörntänder i underkäken vilka kan vara mycket farliga, kontakta gärna en veterinär för att kapa ner dem!

*de är underbara, keliga djur som vill ha och ger mycket kärlek!

 

De lägger ner stor möda på att bädda åt sig i halmen och de sover riktigt tung och gott! Det är underbart att stå och lyssna på deras lugna, djupa andetag, det är riktigt sövande!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan: Eva i närbild.

 

Läraktiga

 

Det mesta du kan göra med en hund kan du också göra med din gris. De gör det mesta för en godbit. De lär sig mycket fort, både bra och mindre bra saker...

 

 

Copyright © All Rights Reserved